33 wyprawa KTK - 49 1/2a

 

Miejsce zbiórki: Na pl. Centralnym w Nowej Hucie.

Godzina zbiórki: Od godz. 11:00 do 12:00.

Cel wyprawy: Fort 49 1/2a Mogiła oraz kopiec Wandy.

Uczestnicy: Grdalus, Joanna z kolegą, Adam, Wojciech, Bartek z ojcem, Alka z kolegą, matchless z kolegą, fortyck.

Czas wyprawy: 33 wyprawa KTK zakończyła się (wyjątkowo wcześnie) o godzinie 13:50.

Wkrótce fotorelacja autorstwa: Grdalus.

Filmy w YouTube:
1 - 33 wyprawa KTK

Foto: Adam Kurelewicz

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl