36 wyprawa KTK - V

 

Miejsce zbiórki: Przed Bastionem V Lubicz.

Godzina zbiórki: Od godz. 10:00 do 10:15.

Cel wyprawy: Odkryte fragmenty Bastionu V Lubicz na Rondzie Mogilskim.

Uczestnicy: Wojciech, fortyck.

Czas wyprawy: 36 wyprawa KTK zakończyła się wyjątkowo wcześnie.

Filmy w YouTube:
1 - 36 wyprawa KTK

Foto: Adam Kurelewicz

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl