46 wyprawa KTK - 2

 

Cel wyprawy: Fort 2 Kościuszko.

Uwaga:
Począwszy od 41 wyprawy KTK nie ma już możliwości przyłączania się (i uczestnistwa) w wyprawach KTK oraz innych wycieczkach.

Czas wyprawy:
46 wyprawa KTK zakończyła się po godz. 18:50.

Następna, 47 wyprawa KTK:
marzec 2022 r.

Filmy w YouTube:
1 -
46 wyprawa KTK

Foto: fortyck

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl