Co zostanie z fortyfikacji

 

Wojewódzki konserwator zabytków już umawia się na spotkanie z właścicielem terenu, gdzie od zeszłego tygodnia rozbierano baterię artyleryjską Fortu 47a Węgrzce.

Rozbiórkę zabytkowych fortyfikacji konserwator wstrzymał.

Teraz zamierza określić, czego nie będzie wolno tu naruszyć w ramach inwestycji, do której przymierza się właściciel.

Z trzech tzw. schronów pogotowia nieopodal ul. Słonecznej w Bibicach jeden ocalał przed zburzeniem.

- Ale pozostało tu dużo form ziemnych, nasypów - zwraca uwagę konserwator wojewódzki Jan Janczykowski.

Właściciel terenu dopiero będzie występował o wuzetkę dla inwestycji, jaką tu planuje.

Konserwator chce spotkać się z nim na miejscu i jasno określić, co musi zostać z tych pamiątek Twierdzy Kraków, pochodzących z początku XX wieku.

Wykaz wszystkich obiektów Twierdzy Kraków, które są znane, ale bez numerów działek itp. - znajduje się w ewidencji zabytków.

Jednak nie wszystkie jeszcze mają swoje własne karty ewidencyjne.

Obiekt w Bibicach takiej karty nie miał, więc nie był chroniony.

Historia jego rozbiórki przyspieszy wpisywanie do rejestru zabytków mniejszych niż forty (te są najcenniejsze) elementów Twierdzy Kraków, jak właśnie baterie, szańce, schrony amunicyjne itp.

- Rozpoczynamy akcję, w której chcemy lokalizować wszystkie takie mniejsze obiekty.

I ponieważ ewidencja nie daje takiej ochrony jak rejestr zabytków, będę wpisywać te drobniejsze elementy Twierdzy Kraków do rejestru - zapowiada Jan Janczykowski.

Tekst: (MM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 28 września 2011 r.


Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl